Astrologija.rs - Tehnički zahtevi

Uključen JavaScript | Instaliran Flash Player | Moderan browser

JavaScript

JavaScript je neoophodan za potpunu funkcionalnost sajta Astrologija.rs. Ako Vam je to cilj, morate da uključite Javascirpt.

1. Uključite Javascript u Vašem browseru ili

2. Instalirajte browser koji podžava Javascript (pogledajte ispod listu browsera sa kojima je uspešno testiran sajt Astrologija.rs)

Kako da uključite Javascript?

Adobe Flash Player

Astrologija.rs je kompatibilna sa svim Flash Player verzijama od 6,0,23,0 do najnovije. Detaljnije

Testirani browseri

Do ovog trenutka Astrologija.rs je testirana u sledećim browserima:

  • Internet Explorer (5.x,6.x,7.x)
  • Mozilla Firefox (1.x,2.x)
  • Netscape Navigator (7.2, 8.2)
  • Apple Safari (3.x)
  • Opera (9.x)
  • AOL

Moderan browser

Astrologija.rs, pored toga što je kompatibilna sa svim široko zastupljenim browserima u zadnjih 5 godina, uvek vodi računa da ispravno funkcioniše sa najnovijim verzijama browsera.