Sačuvajte Horoskop i Tumačenja

Sačuvajte direktan link do Horoskopa

Direktan link do svakog kupljenog Horoskopa dobili ste u E-mailu. Da biste u svakom trenutku mogli pristupiti određenom Horoskopu, omogućili smo Vam da direktan link sačuvate i u svom browser-u. Prilikom čuvanja direktnog linka neophodno je da prethodno budete prijavljeni na Astrologija.rs.

Da sačuvate direktan link do određenog Horoskopa:

 • Kliknite na dugme Vaši Horoskopi.
 • Izaberite Horoskop kojem želite da pristupite iz browsera.
 • Ponovo kliknite na dugme Vaši Horoskopi
 • U otvorenom meniju kliknite na dugme Sačuvaj.
 • Sa desne strane kliknite na opciju Sačuvaj link do Horoskopa.
 • Pojaviće se prozor Add Favorite (Internet Explorer), odnosno Add Bookmark (Firefox i ostali browseri).
 • Kliknite na dugme OK.

Napomena: Alternativno, u Internet Exploreru na stavci menija Favorites, kliknite na Add to Favorites i kliknite na dugme OK. Ukoliko koristite Firefox ili neki drugi browser, u stavci menija Bookmarks kliknite na Bookmark this page i kliknite na dugme OK.

Sačuvajte direktan link do svih Horoskopa

Direktan link do stranice Vaši Horoskopi sa koje možete pristupiti svim Horoskopima koje ste ikada kupili na Astrologija.rs u dobili ste u E-mailu. Da biste u svakom trenutku mogli pristupiti ovoj stranici, omogućili smo Vam da direktan link do nje sačuvate i u svom browser-u. Prilikom čuvanja direktnog linka neophodno je da prethodno budete prijavljeni na Astrologija.rs.

Da sačuvate direktan link do stranice sa koje pristupate svim kupljenim Horoskopima:

 • Kliknite na dugme Vaši Horoskopi.
 • U otvorenom meniju kliknite na dugme Sačuvaj.
 • Sa desne strane kliknite na opciju Sačuvaj link do svih Horoskopa.
 • Pojaviće se prozor Add Favorite (Internet Explorer), odnosno Add Bookmark (Firefox i ostali browseri).
 • Kliknite na dugme OK.

Sačuvajte Tumačenja Horoskopa kao HTML stranicu

Astrologija.rs Horoskopi imaju interaktivni čitač astroloških tumačenja. Omogućili smo i da vidite sva tumačenja u linearnoj formi, odnosno kao html stranicu i da ih sačuvate na Vašem kompjuteru.

Da sačuvate tumačenje Horoskopa kao html stranicu:

 • Kliknite na dugme Vaši Horoskopi.
 • Izaberite Horoskop čije tumačenje želite da sačuvate kao html stranicu.
 • Ponovo kliknite na dugme Vaši Horoskopi
 • U otvorenom meniju kliknite na dugme Sačuvaj.
 • Sa desne strane kliknite na opciju Sačuvaj kao HTML.
 • Pojaviće se prozor Generisanje HTML stranice.
 • Kada se generisanje završi kliknite na dugme OK.
 • Pojaviće se HTML stranica sa tekstom tumačenja.

Ukoliko koriste Internet Explorer:

 • U stavci menija File, kliknite na Save As.
 • Otvoriće se prozor Save Web Page.
 • U boksu Save As Type izaberite opciju Web Page, HTML only
 • Kliknite na dugme Save.

Ukoliko koriste Firefox:

 • U stavci menija File, kliknite na Save Page As.
 • Otvoriće se prozor Save As.
 • U boksu Save As Type izaberite opciju Web Page, HTML only
 • Kliknite na dugme Save.