Tumačenja – Ljubavni Horoskop

Ekran Tumačenja Ljubavnog Horoskopa

Kliknite na dugme Tumačenja u navigaciji. Otvoriće se ekran Tumačenja Ljubavnog Horoskopa. Videćete praktičan čitač astroloških tumačenja koji Vam omogućava da brzo i lako pristupate tumačenjima određenih tema, po ličnom izboru.

Ekran Tumačenja sastoji se iz tri celine:

  • Na levoj strani ekrana nalazi se spisak Tema.
  • Glavni deo ekrana zauzimaju naslovi Tumačenja za određenu Temu izabranu na levoj strani.
  • Klikom na naslov Tumačenja otvara se prozor sa tekstom pojedinačnog tumačenja.

Važno je da znate:

  1. Tumačenja Ljubavnog Horoskopa su grupisana u Teme.
  2. Teme su oblasti partnerskog odnosa za koje postoje Tumačenja
  3. Tumačenje je astrološka informacija iz konkretnog Ljubavnog Horoskopa napisana na svima razumljiv način.

Teme Ljubavnog Horoskopa

Tumačenja Ljubavnog Horoskopa su grupisana u 13 tema. Kada učitate Ljubavni Horoskop i odmah kliknete na dugme Tumačenja, automatski je izabrana prva tema sa spiska na levoj strani i obeležena narandžastom bojom.

Ostale teme birate sami, redosledom kojim želite da ih čitate.

Ispod Tema nalaze se filteri pomoću kojih određujete koja tumačenja, po važnosti, želite da budu prikazana.

Tumačenja Ljubavnog Horoskopa

Na vrhu glavnog dela ekrana Ljubavnog Horoskopa, neposredno ispod navigacionog panela, nalazi se uvodni deo za svaku od 13 Tema.

Na kraju uvodnog dela nalazi se dugme Upoznajte Vašeg partnera. Kliknite na dugme. Otvoriće se tumačenje koje opisuje ponašanje partnera i njegove osobine od značaja za Temu koju ste izabrali.

Procenu osnovne usklađenosti između Vas i partnera, kada je reč o Temi koju ste izabrali, pročitajte ispod naslova Kako se slažete.

U donjem delu glavnog ekrana nalaze se naslovi pojedinačnih tumačenja uporednog horoskopa. Kada kliknete na naslov otvoriće se prozor sa tekstom pojedinačnog tumačenja.

Prozor sa tekstom tumačenja

Tekst svakog pojedinačnog tumačenja pojavljuje se u zasebnom prozoru. Da biste ostali na istoj temi, zatvorite prozor klikom na dugme X u gornjem desnom uglu prozora sa tekstom tumačenja.

Promenite veličinu fonta

Prilikom čitanja teksta tumačenja veličinu fonta (slovnih znakova) možete da prilagodite svojim potrebama. Neposredno iznad teksta, na desnoj strani:

  1. Povećajte font – kliknite na slovo A pored kojeg strelica pokazuje na gore.
  2. Smanjite font - na slovo A pored kojeg strelica pokazuje na dole.
  3. Postavite font na osnovnu veličinu – kliknite na slovo A.
  4. Podebljajte font – kliknite na kliknite na slovo B.

Uporedite se sa poznatim ličnostima

Svoj Ljubavni Horoskop možete da uporedite sa horoskopima poznatih ličnosti.

Za tumačenje svake delineacije u Vašem Ljubavnom Horoskopu navedeni su parovi poznatih ličnosti sa identičnom delineacijom.

Za tumačenje svake delineacije u tumačenjima koja se odnose na Vašeg partnera, navedene su poznate ličnosti sa identičnom delineacijom.

Spisak poznatih ličnosti, parova ili pojedinaca, nalazi se ispod teksta odgovarajućeg tumačenja.