Natalna Astrologija - Lični Horoskop

LIČNI HOROSKOP

Podaci za Horoskop: Vincent Cassel: 23.11.1966; 12:00:00; Paris (France)

1. Kuća

jarac Jarac na vrhu 1. Kuće

saturn Vladar 1. u 2. Kući

ascendent Ascendant u 1. Kući

jarac ascendent Ascendant u Jarcu

merkur sekstil ascendent Ascendant Sekstil Merkur (orbis: 2°04'03''s)

mars trigon ascendent Ascendant Trigon Mars (orbis: 4°01'18''a)

saturn sekstil ascendent Ascendant Sekstil Saturn (orbis: 2°42'57''a)

uran trigon ascendent Ascendant Trigon Uran (orbis: 3°35'24''a)

neptun sekstil ascendent Ascendant Sekstil Neptun (orbis: 2°01'37''a)

pluton trigon ascendent Ascendant Trigon Pluton (orbis: 0°11'25''a)

s.cvor trigon ascendent Ascendant Trigon Severni Čvor (orbis: 4°02'29''s)

mc sekstil ascendent Ascendant Sekstil Midheaven (orbis: 1°31'02''s)

2. Kuća

ribe Ribe na vrhu 2. Kuće

jupiter Vladar 2. u 7. Kući

mesec Mesec u 2. Kući

ovan mesec Mesec u Ovnu

venera trigon mesec Mesec Trigon Venera (orbis: 3°52'12''s)

jupiter trigon mesec Mesec Trigon Jupiter (orbis: 3°40'51''s)

saturn Saturn u 2. Kući

ribe saturn Saturn u Ribama

merkur trigon saturn Saturn Trigon Merkur (orbis: 4°47'00''s)

mars opozicija saturn Saturn Opozicija Mars (orbis: 1°18'21''s)

uran opozicija saturn Saturn Opozicija Uran (orbis: 0°52'27''s)

neptun trigon saturn Saturn Trigon Neptun (orbis: 0°41'21''a)

pluton opozicija saturn Saturn Opozicija Pluton (orbis: 2°31'33''a)

ascendent sekstil saturn Saturn Sekstil Ascendant (orbis: 2°42'57''a)

mc trigon saturn Saturn Trigon Midheaven (orbis: 1°11'55''a)

3. Kuća

ovan Ovan na vrhu 3. Kuće

mars Vladar 3. u 8. Kući

s.cvor Severni Čvor u 3. Kući

bik s.cvor Severni Čvor u Biku

merkur opozicija s.cvor Severni Čvor Opozicija Merkur (orbis: 1°58'26''a)

pluton trigon s.cvor Severni Čvor Trigon Pluton (orbis: 4°13'53''a)

ascendent trigon s.cvor Severni Čvor Trigon Ascendant (orbis: 4°02'29''s)

mc opozicija s.cvor Severni Čvor Opozicija Midheaven (orbis: 5°33'31''s)

4. Kuća

bik Bik na vrhu 4. Kuće

venera Vladar 4. u 10. Kući

5. Kuća

blizanci Blizanci na vrhu 5. Kuće

merkur Vladar 5. u 9. Kući

6. Kuća

blizanci Blizanci na vrhu 6. Kuće

merkur Vladar 6. u 9. Kući

7. Kuća

rak Rak na vrhu 7. Kuće

mesec Vladar 7. u 2. Kući

jupiter Jupiter u 7. Kući

lav jupiter Jupiter u Lavu

sunce trigon jupiter Jupiter Trigon Sunce (orbis: 3°46'11''a)

mesec trigon jupiter Jupiter Trigon Mesec (orbis: 3°40'51''s)

venera trigon jupiter Jupiter Trigon Venera (orbis: 0°11'21''a)

8. Kuća

devica Devica na vrhu 8. Kuće

merkur Vladar 8. u 9. Kući

mars Mars u 8. Kući

devica mars Mars u Devici

saturn opozicija mars Mars Opozicija Saturn (orbis: 1°18'21''s)

uran konjunkcija mars Mars Konjunkcija Uran (orbis: 0°25'54''s)

neptun sekstil mars Mars Sekstil Neptun (orbis: 1°59'42''s)

pluton konjunkcija mars Mars Konjunkcija Pluton (orbis: 3°49'54''s)

ascendent trigon mars Mars Trigon Ascendant (orbis: 4°01'18''a)

mc sekstil mars Mars Sekstil Midheaven (orbis: 2°30'16''a)

uran Uran u 8. Kući

devica uran Uran u Devici

mars konjunkcija uran Uran Konjunkcija Mars (orbis: 0°25'54''s)

saturn opozicija uran Uran Opozicija Saturn (orbis: 0°52'27''s)

neptun sekstil uran Uran Sekstil Neptun (orbis: 1°33'47''a)

pluton konjunkcija uran Uran Konjunkcija Pluton (orbis: 3°23'59''s)

ascendent trigon uran Uran Trigon Ascendant (orbis: 3°35'24''a)

mc sekstil uran Uran Sekstil Midheaven (orbis: 2°04'22''a)

pluton Pluton u 8. Kući

devica pluton Pluton u Devici

merkur sekstil pluton Pluton Sekstil Merkur (orbis: 2°15'28''s)

mars konjunkcija pluton Pluton Konjunkcija Mars (orbis: 3°49'54''s)

saturn opozicija pluton Pluton Opozicija Saturn (orbis: 2°31'33''a)

uran konjunkcija pluton Pluton Konjunkcija Uran (orbis: 3°23'59''s)

neptun sekstil pluton Pluton Sekstil Neptun (orbis: 1°50'12''s)

s.cvor trigon pluton Pluton Trigon Severni Čvor (orbis: 4°13'53''a)

ascendent trigon pluton Pluton Trigon Ascendant (orbis: 0°11'25''a)

mc sekstil pluton Pluton Sekstil Midheaven (orbis: 1°19'37''s)

9. Kuća

vaga Vaga na vrhu 9. Kuće

venera Vladar 9. u 10. Kući

merkur Merkur u 9. Kući

skorpija merkur Merkur u Škorpiji

saturn trigon merkur Merkur Trigon Saturn (orbis: 4°47'00''s)

neptun konjunkcija merkur Merkur Konjunkcija Neptun (orbis: 4°05'40''s)

pluton sekstil merkur Merkur Sekstil Pluton (orbis: 2°15'28''s)

s.cvor opozicija merkur Merkur Opozicija Severni Čvor (orbis: 1°58'26''a)

ascendent sekstil merkur Merkur Sekstil Ascendant (orbis: 2°04'03''s)

mc konjunkcija merkur Merkur Konjunkcija Midheaven (orbis: 3°35'05''s)

10. Kuća

skorpija Škorpija na vrhu 10. Kuće

mars Vladar 10. u 8. Kući

sunce Sunce u 10. Kući

strelac sunce Sunce u Strelcu

venera konjunkcija sunce Sunce Konjunkcija Venera (orbis: 3°34'50''s)

jupiter trigon sunce Sunce Trigon Jupiter (orbis: 3°46'11''a)

venera Venera u 10. Kući

strelac venera Venera u Strelcu

sunce konjunkcija venera Venera Konjunkcija Sunce (orbis: 3°34'50''s)

mesec trigon venera Venera Trigon Mesec (orbis: 3°52'12''s)

jupiter trigon venera Venera Trigon Jupiter (orbis: 0°11'21''a)

neptun Neptun u 10. Kući

skorpija neptun Neptun u Škorpiji

merkur konjunkcija neptun Neptun Konjunkcija Merkur (orbis: 4°05'40''s)

mars sekstil neptun Neptun Sekstil Mars (orbis: 1°59'42''s)

saturn trigon neptun Neptun Trigon Saturn (orbis: 0°41'21''a)

uran sekstil neptun Neptun Sekstil Uran (orbis: 1°33'47''a)

pluton sekstil neptun Neptun Sekstil Pluton (orbis: 1°50'12''s)

ascendent sekstil neptun Neptun Sekstil Ascendant (orbis: 2°01'37''a)

mc konjunkcija neptun Neptun Konjunkcija Midheaven (orbis: 0°30'35''a)

mc Midheaven u 10. Kući

skorpija mc Midheaven u Škorpiji

merkur konjunkcija mc Midheaven Konjunkcija Merkur (orbis: 3°35'05''s)

mars sekstil mc Midheaven Sekstil Mars (orbis: 2°30'16''a)

saturn trigon mc Midheaven Trigon Saturn (orbis: 1°11'55''a)

uran sekstil mc Midheaven Sekstil Uran (orbis: 2°04'22''a)

neptun konjunkcija mc Midheaven Konjunkcija Neptun (orbis: 0°30'35''a)

pluton sekstil mc Midheaven Sekstil Pluton (orbis: 1°19'37''s)

s.cvor opozicija mc Midheaven Opozicija Severni Čvor (orbis: 5°33'31''s)

ascendent sekstil mc Midheaven Sekstil Ascendant (orbis: 1°31'02''s)

11. Kuća

strelac Strelac na vrhu 11. Kuće

jupiter Vladar 11. u 7. Kući

12. Kuća

strelac Strelac na vrhu 12. Kuće

jupiter Vladar 12. u 7. Kući