Natalna Astrologija - Lični Horoskop

LIČNI HOROSKOP

Podaci za Horoskop: Bruce Lee: 27.11.1940; 07:12:00; San Francisco, CA (USA)

1. Kuća

strelac Strelac na vrhu 1. Kuće

jupiter Vladar 1. u 5. Kući

ascendent Ascendant u 1. Kući

strelac ascendent Ascendant u Strelcu

sunce konjunkcija ascendent Ascendant Konjunkcija Sunce (orbis: 0°57'24''s)

pluton trigon ascendent Ascendant Trigon Pluton (orbis: 1°58'21''s)

s.cvor sekstil ascendent Ascendant Sekstil Severni Čvor (orbis: 3°26'54''a)

2. Kuća

jarac Jarac na vrhu 2. Kuće

saturn Vladar 2. u 5. Kući

3. Kuća

vodolija Vodolija na vrhu 3. Kuće

saturn Vladar 3. u 5. Kući

4. Kuća

ribe Ribe na vrhu 4. Kuće

jupiter Vladar 4. u 5. Kući

5. Kuća

ovan Ovan na vrhu 5. Kuće

mars Vladar 5. u 11. Kući

jupiter Jupiter u 5. Kući

bik jupiter Jupiter u Biku

mesec opozicija jupiter Jupiter Opozicija Mesec (orbis: 3°51'44''s)

mars opozicija jupiter Jupiter Opozicija Mars (orbis: 2°58'55''a)

saturn konjunkcija jupiter Jupiter Konjunkcija Saturn (orbis: 1°56'54''s)

pluton kvadrat jupiter Jupiter Kvadrat Pluton (orbis: 3°18'31''a)

saturn Saturn u 5. Kući

bik saturn Saturn u Biku

mesec opozicija saturn Saturn Opozicija Mesec (orbis: 1°54'50''s)

merkur opozicija saturn Saturn Opozicija Merkur (orbis: 5°47'07''s)

mars opozicija saturn Saturn Opozicija Mars (orbis: 4°55'49''a)

jupiter konjunkcija saturn Saturn Konjunkcija Jupiter (orbis: 1°56'54''s)

pluton kvadrat saturn Saturn Kvadrat Pluton (orbis: 5°15'25''a)

6. Kuća

bik Bik na vrhu 6. Kuće

venera Vladar 6. u 11. Kući

uran Uran u 6. Kući

bik uran Uran u Biku

neptun trigon uran Uran Trigon Neptun (orbis: 3°43'29''s)

mc trigon uran Uran Trigon Midheaven (orbis: 2°25'32''a)

7. Kuća

blizanci Blizanci na vrhu 7. Kuće

merkur Vladar 7. u 11. Kući

8. Kuća

rak Rak na vrhu 8. Kuće

mesec Vladar 8. u 11. Kući

pluton Pluton u 8. Kući

lav pluton Pluton u Lavu

sunce trigon pluton Pluton Trigon Sunce (orbis: 1°00'58''s)

venera kvadrat pluton Pluton Kvadrat Venera (orbis: 2°51'58''a)

mars kvadrat pluton Pluton Kvadrat Mars (orbis: 0°19'36''s)

jupiter kvadrat pluton Pluton Kvadrat Jupiter (orbis: 3°18'31''a)

saturn kvadrat pluton Pluton Kvadrat Saturn (orbis: 5°15'25''a)

ascendent trigon pluton Pluton Trigon Ascendant (orbis: 1°58'21''s)

9. Kuća

lav Lav na vrhu 9. Kuće

sunce Vladar 9. u 12. Kući

10. Kuća

devica Devica na vrhu 10. Kuće

merkur Vladar 10. u 11. Kući

neptun Neptun u 10. Kući

devica neptun Neptun u Devici

uran trigon neptun Neptun Trigon Uran (orbis: 3°43'29''s)

mc konjunkcija neptun Neptun Konjunkcija Midheaven (orbis: 6°09'01''a)

s.cvor Severni Čvor u 10. Kući

vaga s.cvor Severni Čvor u Vagi

sunce sekstil s.cvor Severni Čvor Sekstil Sunce (orbis: 4°24'18''a)

ascendent sekstil s.cvor Severni Čvor Sekstil Ascendant (orbis: 3°26'54''a)

mc Midheaven u 10. Kući

devica mc Midheaven u Devici

uran trigon mc Midheaven Trigon Uran (orbis: 2°25'32''a)

neptun konjunkcija mc Midheaven Konjunkcija Neptun (orbis: 6°09'01''a)

11. Kuća

vaga Vaga na vrhu 11. Kuće

venera Vladar 11. u 11. Kući

mesec Mesec u 11. Kući

skorpija mesec Mesec u Škorpiji

merkur konjunkcija mesec Mesec Konjunkcija Merkur (orbis: 3°52'17''a)

mars konjunkcija mesec Mesec Konjunkcija Mars (orbis: 6°50'39''s)

jupiter opozicija mesec Mesec Opozicija Jupiter (orbis: 3°51'44''s)

saturn opozicija mesec Mesec Opozicija Saturn (orbis: 1°54'50''s)

merkur Merkur u 11. Kući

skorpija merkur Merkur u Škorpiji

mesec konjunkcija merkur Merkur Konjunkcija Mesec (orbis: 3°52'17''a)

saturn opozicija merkur Merkur Opozicija Saturn (orbis: 5°47'07''s)

venera Venera u 11. Kući

skorpija venera Venera u Škorpiji

mars konjunkcija venera Venera Konjunkcija Mars (orbis: 3°11'34''a)

pluton kvadrat venera Venera Kvadrat Pluton (orbis: 2°51'58''a)

mars Mars u 11. Kući

skorpija mars Mars u Škorpiji

mesec konjunkcija mars Mars Konjunkcija Mesec (orbis: 6°50'39''s)

venera konjunkcija mars Mars Konjunkcija Venera (orbis: 3°11'34''a)

jupiter opozicija mars Mars Opozicija Jupiter (orbis: 2°58'55''a)

saturn opozicija mars Mars Opozicija Saturn (orbis: 4°55'49''a)

pluton kvadrat mars Mars Kvadrat Pluton (orbis: 0°19'36''s)

12. Kuća

skorpija Škorpija na vrhu 12. Kuće

mars Vladar 12. u 11. Kući

sunce Sunce u 12. Kući

strelac sunce Sunce u Strelcu

pluton trigon sunce Sunce Trigon Pluton (orbis: 1°00'58''s)

s.cvor sekstil sunce Sunce Sekstil Severni Čvor (orbis: 4°24'18''a)

ascendent konjunkcija sunce Sunce Konjunkcija Ascendant (orbis: 0°57'24''s)