Natalna Astrologija - Lični Horoskop

PLANETE U ASPEKTIMA

Podaci za Horoskop: Gael Garcia Bernal: 30.11.1978; 12:00:00; Guadalajara, Jalisco (Mexique)

Sunce

Aspekti Sunca sa ostalim planetama otkrivaju načine na koje ostvarujemo određene težnje i potrebe ili opisuju kako mislimo da možemo da ih ostvarimo. Oni ujedno pokazuju i stepen satisfakcije koju doživljavamo ostvarenjem želja determinisanih položajem Sunca u kući odnosno u znaku u kome se nalazi. Svaki aspekt koji Sunce pravi sa planetom malefikom ukazuje na nezadovoljstvo zbog načina na koji smo shvaćeni ili priznati ali i na nezadovoljstvo okolnostima u kojima želimo da ostvarimo svoje težnje. Osobine planete malefika koja pravi aspekt sa Suncem ukazuju na vrstu problema, teškoće i prepreke sa kojima se suočavamo ili bliže opisuju osobe i događaje koji nam ne idu na ruku. Međutim, ovaj nesklad nas tera da se usavršavamo na drugim poljima kako bismo kompenzovali nedostatke ili pronašli alternativne načine za prevazilaženje problema. Sa druge strane, aspekti Sunca sa planetama beneficima čine da u određenim oblastima budemo zadovoljni. Oni takođe ukazuju na okolnosti, ljude i događaje koji nam odgovaraju i polja aktivnosti u kojima dobijamo potpunu satisfakciju.

mesec konjunkcija sunce Sunce Konjunkcija Mesec (orbis: 5°27'23''s)

Gael Garcia Bernal u natalnoj karti ima Sunce i Mesec u konjunkciji. Orbis ovog aspekta je 5°27'23''.

jupiter trigon sunce Sunce Trigon Jupiter (orbis: 0°50'28''a)

Lični Horoskop gospodina Garcia Bernal pokazuje da se u trigonu nalaze Sunce i Jupiter. Orbis ovog aspekta je 0°50'28''.

saturn kvadrat sunce Sunce Kvadrat Saturn (orbis: 5°13'36''a)

Njegova natalna karta pokazuje da su planete Sunce i Saturn u kvadratu. Orbis ovog aspekta je 5°13'36''.

Mesec

Aspekti koje pravi Mesec opisuju način na koji drugi zadovoljavaju naše emotivne potrebe. Oni takođe ukazuju na podršku drugih ljudi i na povoljnost okolnosti (ili pak njihov izostanak) potrebnih za ostvarenje naših emotivnih potreba. Pored toga, aspekti Meseca predstavljaju i bliže opisuju naše instinktivne i nesvesne reakcije u iznenadnim okolnostima. Oni određuju način i vrstu pomoći koju smo spremni da pružimo ili uskratimo drugima ukoliko za to imamo razloga emocionalne prirode.

sunce konjunkcija mesec Mesec Konjunkcija Sunce (orbis: 5°27'23''s)

Njegov Lični horoskop, između ostalih aspekata, sadrži i Mesec i Sunce u konjunkciji. Orbis ovog aspekta je 5°27'23''.

merkur konjunkcija mesec Mesec Konjunkcija Merkur (orbis: 5°56'21''a)

Lični Horoskop gospodina Garcia Bernal pokazuje da se u konjunkciji nalaze Mesec i Merkur. Orbis ovog aspekta je 5°56'21''.

jupiter trigon mesec Mesec Trigon Jupiter (orbis: 4°36'55''s)

Gael Garcia Bernal u natalnoj karti ima Mesec i Jupiter u trigonu. Orbis ovog aspekta je 4°36'55''.

saturn kvadrat mesec Mesec Kvadrat Saturn (orbis: 0°13'47''s)

Gael Garcia Bernal u horoskopu ima Mesec i Saturn u kvadratu. Orbis ovog aspekta je 0°13'47''.

neptun konjunkcija mesec Mesec Konjunkcija Neptun (orbis: 4°01'56''a)

Lični Horoskop gospodina Garcia Bernal pokazuje da se u konjunkciji nalaze Mesec i Neptun. Orbis ovog aspekta je 4°01'56''.

pluton sekstil mesec Mesec Sekstil Pluton (orbis: 4°48'31''a)

Njegova natalna karta pokazuje da su planete Mesec i Pluton u sekstilu. Orbis ovog aspekta je 4°48'31''.

ascendent sekstil mesec Mesec Sekstil Ascendant (orbis: 3°47'03''s)

Njegov Lični horoskop, između ostalih aspekata, sadrži i Mesec i Ascendant u sekstilu. Orbis ovog aspekta je 3°47'03''.

Merkur

Aspekti koje pravi Merkur sa drugim planetama pokazuju način na koji će okolina prihvatati ili odbaciti naše tvrdnje. Oni ukazuju na ležernost i opisuju kako uspostavljamo komunikaciju i kakav utisak ostavljamo na okolinu. Međutim, aspekti Merkura ukazuju i na dubinu i složenost našeg mišljenja, sposobnost i način adaptiranja znanja koje posedujemo i opisuju mogućnost našeg prilagođavanja drugima.

mesec konjunkcija merkur Merkur Konjunkcija Mesec (orbis: 5°56'21''a)

Njegova natalna karta pokazuje da su planete Merkur i Mesec u konjunkciji. Ove dve planete se nalaze u orbisu od 5°56'21''.

mars konjunkcija merkur Merkur Konjunkcija Mars (orbis: 1°25'36''s)

Natalna karta gospodina Garcia Bernal pokazuje planete Merkur i Mars u konjunkciji. Ove dve planete se nalaze u orbisu od 1°25'36''.

saturn kvadrat merkur Merkur Kvadrat Saturn (orbis: 6°10'08''a)

U svom Horoskopu, Gael Garcia Bernal ima i aspekt Kvadrat planeta Merkur i Saturn. Orbis ovog aspekta je 6°10'08''.

neptun konjunkcija merkur Merkur Konjunkcija Neptun (orbis: 1°54'25''a)

Natalna karta gospodina Garcia Bernal pokazuje planete Merkur i Neptun u konjunkciji. Orbis ovog aspekta je 1°54'25''.

pluton sekstil merkur Merkur Sekstil Pluton (orbis: 1°07'51''a)

Natalna karta gospodina Garcia Bernal pokazuje planete Merkur i Pluton u sekstilu. Orbis ovog aspekta je 1°07'51''.

s.cvor kvadrat merkur Merkur Kvadrat Severni Čvor (orbis: 4°06'33''s)

Natalna karta gospodina Garcia Bernal pokazuje planete Merkur i Severni Čvor u kvadratu. Orbis ovog aspekta je 4°06'33''.

ascendent sekstil merkur Merkur Sekstil Ascendant (orbis: 2°09'18''a)

Gael Garcia Bernal u horoskopu ima Merkur i Ascendant u sekstilu. Orbis ovog aspekta je 2°09'18''.

Venera

Aspekti koje pravi Venera označavaju našu sposobnost prilagođavanja drugima i njihovim kriterijima. Oni takođe označavaju i sklad koji smo sposobni da postignemo u odnosima sa drugima, naš odgovor na čulne podsticaje i našu sposobnost tolerancije. Planeta koja se nalazi u aspektu sa Venerom bliže opisuje osobe, okolnosti i događaje koji nas ispunjavaju, čine zadovoljnim ili pak događaje koji nas uzrujavaju i polja na kojima teško postižemo sklad.

jupiter kvadrat venera Venera Kvadrat Jupiter (orbis: 1°35'12''a)

Natalna karta gospodina Garcia Bernal pokazuje planete Venera i Jupiter u kvadratu. Orbis ovog aspekta je 1°35'12''.

Mars

Aspekti koje Mars pravi opisuju kako svoje lične potrebe usklađujemo sa potrebama drugih ljudi. Takođe oni određuju da li će nas drugi doživljavati kao drugove ili kao protivnike i ukazuju na kvalitet odnosa sa uniformisanim licima, muškim osobama i ljudima koji na neki način mogu biti opasni po nas. Aspekti neke planete sa Marsom ukazuju na pomoć od strane prijatelja i onih koji nas štite ali takođe mogu najaviti i uskraćivanje podrške. Konkretno značenje određene planete koja je u aspektu sa Marsom pokazuje tip, okolnosti i ličnosti sa kojima ne možemo da uspostavimo i ostvarimo dobru saradnju.

merkur konjunkcija mars Mars Konjunkcija Merkur (orbis: 1°25'36''s)

Gael Garcia Bernal u horoskopu ima Mars i Merkur u konjunkciji. Ove dve planete se nalaze u orbisu od 1°25'36''.

neptun konjunkcija mars Mars Konjunkcija Neptun (orbis: 3°20'01''s)

U ličnom horoskopu, Gael Garcia Bernal ima Mars i Neptun u konjunkciji. Ove dve planete se nalaze u orbisu od 3°20'01''.

pluton sekstil mars Mars Sekstil Pluton (orbis: 2°33'27''s)

Njegova natalna karta pokazuje da su planete Mars i Pluton u sekstilu. Orbis ovog aspekta je 2°33'27''.

s.cvor kvadrat mars Mars Kvadrat Severni Čvor (orbis: 2°40'57''a)

Natalna karta gospodina Garcia Bernal pokazuje planete Mars i Severni Čvor u kvadratu. Ove dve planete se nalaze u orbisu od 2°40'57''.

ascendent sekstil mars Mars Sekstil Ascendant (orbis: 3°34'55''a)

Gael Garcia Bernal u natalnoj karti ima Mars i Ascendant u sekstilu. Orbis ovog aspekta je 3°34'55''.

Jupiter

Aspekti koje Jupiter pravi sa drugim planetama ukazuju na lakoću i bezbrižnost koju posedujemo ili na nedostatak pomenutog. Čak nam ni nepovoljni aspekti Jupitera ne donose velike poteškoće već najčešće uzrokuju nemogućnost postizanja idealnih i zamišljenih situacija, male poteškoće ili nezdrav i previše lagodan život. Povoljni aspekti Jupitera donose nam lakoću i bezbrižnost, što često preti da pređe u olako shvatanje stvari ili vodi prepuštanju lagodnom životu. Sa druge strane, ako u horoskopu postoje drugi aspekti koji mogu pokrenuti vašu ambicioznost, povoljni aspekti Jupitera mogu i te kako doprineti osećanju uspešnosti. U zavisnosti od značenja planete koja se nalazi u aspektu sa Jupiterom, može se prepoznati sa koje strane, ili od kojih ljudi i kakvih okolnosti je moguće očekivati podršku. U svakom slučaju, u području koje se nalazi pod uticajem Jupitera podršku će vam drugi sami nuditi, okolnosti će vam ići na ruku i vaše ideje neće biti odbijene. U slučaju nepovoljnih aspekata Jupitera morate se sami mnogo više potruditi i ne možete očekivati da će vam situacije i njihov razvoj ići na ruku, a oni koji se predstavljaju kao prijatelji i verni saradnici to će biti samo dok stvari idu povoljnim tokom.

sunce trigon jupiter Jupiter Trigon Sunce (orbis: 0°50'28''a)

Njegova natalna karta pokazuje da su planete Jupiter i Sunce u trigonu. Ove dve planete se nalaze u orbisu od 0°50'28''.

mesec trigon jupiter Jupiter Trigon Mesec (orbis: 4°36'55''s)

U svom Horoskopu, Gael Garcia Bernal ima i aspekt Trigon planeta Jupiter i Mesec. Orbis ovog aspekta je 4°36'55''.

venera kvadrat jupiter Jupiter Kvadrat Venera (orbis: 1°35'12''a)

Njegova natalna karta pokazuje da su planete Jupiter i Venera u kvadratu. Ove dve planete se nalaze u orbisu od 1°35'12''.

Saturn

Aspekti koje pravi Saturn opisuju ograničenja, postojanost, strpljivost, marljivost, štedljivost, odgovornost…. U zavisnosti od planete sa kojom je Saturn u aspektu, možemo prepoznati sa kojim ljudima ili u kakvim okolnostima odrastamo, živimo, radimo. Nepovoljni aspekti označavaju eventualne probleme i nelagode koje možemo očekivati i koje moramo prevazići ulaganjem većeg rada i truda ali i obazrivijim pristupom ili većim samopouzdanjem. Sa druge strane povoljni aspekti opisuju našu sposobnost prilagođavanja određenim uslovima, okolnostima ili pak zdravu i odgovornu saradnju sa drugim ljudima. Upravo nepovoljan aspekt Saturna može biti glavni pokretač naših ambicija i potrebe da ponesemo odgovornost, da budemo obzirni, pažljivi i trpeljivi.

sunce kvadrat saturn Saturn Kvadrat Sunce (orbis: 5°13'36''a)

Gael Garcia Bernal u natalnoj karti ima Saturn i Sunce u kvadratu. Orbis ovog aspekta je 5°13'36''.

mesec kvadrat saturn Saturn Kvadrat Mesec (orbis: 0°13'47''s)

U svom Horoskopu, Gael Garcia Bernal ima i aspekt Kvadrat planeta Saturn i Mesec. Orbis ovog aspekta je 0°13'47''.

merkur kvadrat saturn Saturn Kvadrat Merkur (orbis: 6°10'08''a)

Njegova natalna karta pokazuje da su planete Saturn i Merkur u kvadratu. Ove dve planete se nalaze u orbisu od 6°10'08''.

uran sekstil saturn Saturn Sekstil Uran (orbis: 4°37'23''s)

Njegov Lični horoskop, između ostalih aspekata, sadrži i Saturn i Uran u sekstilu. Orbis ovog aspekta je 4°37'23''.

neptun kvadrat saturn Saturn Kvadrat Neptun (orbis: 4°15'43''a)

U svom Horoskopu, Gael Garcia Bernal ima i aspekt Kvadrat planeta Saturn i Neptun. Orbis ovog aspekta je 4°15'43''.

Uran

Aspekti koje pravi Uran označavaju mogućnost da se lakše ili teže prilagodimo tehničko-tehnološkim sredstvima, govore o stepenu naše zainteresovanosti za njihovu primenjivanu i ukazuju na zavisnost od njih. Takođe, Uran opisuje vrstu ljudi ili odnosa koji nam izazivaju nelagodu, nervozu, razdraženost, sposobnost usvajanja tuđih neobičnih i originalnih stavova, način izražavanja našeg mišljenja koje se kosi sa određenim normama datog okruženja, ali i spremnost drugih da nam se prilagode, da usvoje ili prihvate naše stavove i težnje po tim pitanjima.

saturn sekstil uran Uran Sekstil Saturn (orbis: 4°37'23''s)

U njegovom horoskopu vidimo u sekstilu Uran i Saturn. Ove dve planete se nalaze u orbisu od 4°37'23''.

ascendent kvadrat uran Uran Kvadrat Ascendant (orbis: 0°36'33''a)

Natalna karta gospodina Garcia Bernal pokazuje planete Uran i Ascendant u kvadratu. Ove dve planete se nalaze u orbisu od 0°36'33''.

Neptun

Aspekti koje pravi Neptun označavaju našu sklonost da se predamo, da popustimo i prihvatimo stvari i odnose ali i mogućnost da budemo prevareni i zavedeni. Oni takođe označavaju i našu sposobnost manipulacije, umetnički talenat, sklonost ka uživanju, neradu, raspršene snove, vizije, želje ali i njihovo ispunjenje. Sa druge strane aspekti Neptuna mogu ukazati i na korišćenje tuđih snova, zabluda i idealizma zarad ostvarenja sopstvenih ciljeva.

mesec konjunkcija neptun Neptun Konjunkcija Mesec (orbis: 4°01'56''a)

Natalna karta gospodina Garcia Bernal pokazuje planete Neptun i Mesec u konjunkciji. Orbis ovog aspekta je 4°01'56''.

merkur konjunkcija neptun Neptun Konjunkcija Merkur (orbis: 1°54'25''a)

Njegov Lični horoskop, između ostalih aspekata, sadrži i Neptun i Merkur u konjunkciji. Orbis ovog aspekta je 1°54'25''.

mars konjunkcija neptun Neptun Konjunkcija Mars (orbis: 3°20'01''s)

U njegovom horoskopu vidimo u konjunkciji Neptun i Mars. Orbis ovog aspekta je 3°20'01''.

saturn kvadrat neptun Neptun Kvadrat Saturn (orbis: 4°15'43''a)

Njegov Lični horoskop, između ostalih aspekata, sadrži i Neptun i Saturn u kvadratu. Orbis ovog aspekta je 4°15'43''.

pluton sekstil neptun Neptun Sekstil Pluton (orbis: 0°46'34''a)

Gael Garcia Bernal u horoskopu ima Neptun i Pluton u sekstilu. Ove dve planete se nalaze u orbisu od 0°46'34''.

s.cvor kvadrat neptun Neptun Kvadrat Severni Čvor (orbis: 6°00'58''a)

Lični Horoskop gospodina Garcia Bernal pokazuje da se u kvadratu nalaze Neptun i Severni Čvor. Orbis ovog aspekta je 6°00'58''.

ascendent sekstil neptun Neptun Sekstil Ascendant (orbis: 0°14'53''a)

Gael Garcia Bernal u natalnoj karti ima Neptun i Ascendant u sekstilu. Orbis ovog aspekta je 0°14'53''.

Pluton

Aspekti koje pravi Pluton pojačavaju srdžbu i ljutnju, intenzivirajući događaje i reakcije na događaje što ih predstavljaju planete koje se u aspektu nalaze. Oni emotivne reakcije čine dubljima, a planove i ciljeve komplikovanijim i nejasnijim. Aspekti Plutona takođe ukazuju na našu pronicljivost, dubokoumnost, sposobnost shvatanja, prihvatanja i usvajanja ideja i namera. Često, međutim, mogu upozoravati na postojanje paranoje i pogrešno tumačenje tuđih postupaka kao zle namere sa dalekosežnim i dubokim implikacijama.

mesec sekstil pluton Pluton Sekstil Mesec (orbis: 4°48'31''a)

Natalna karta gospodina Garcia Bernal pokazuje planete Pluton i Mesec u sekstilu. Orbis ovog aspekta je 4°48'31''.

merkur sekstil pluton Pluton Sekstil Merkur (orbis: 1°07'51''a)

Lični Horoskop gospodina Garcia Bernal pokazuje da se u sekstilu nalaze Pluton i Merkur. Ove dve planete se nalaze u orbisu od 1°07'51''.

mars sekstil pluton Pluton Sekstil Mars (orbis: 2°33'27''s)

U svom Horoskopu, Gael Garcia Bernal ima i aspekt Sekstil planeta Pluton i Mars. Orbis ovog aspekta je 2°33'27''.

neptun sekstil pluton Pluton Sekstil Neptun (orbis: 0°46'34''a)

Njegova natalna karta pokazuje da su planete Pluton i Neptun u sekstilu. Ove dve planete se nalaze u orbisu od 0°46'34''.

ascendent trigon pluton Pluton Trigon Ascendant (orbis: 1°01'28''a)

U njegovom horoskopu vidimo u trigonu Pluton i Ascendant. Orbis ovog aspekta je 1°01'28''.